Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont
Kedd 14:00-16:00
Gyakorlat helyszín
D 0-409
Előadás időpont
Péntek 14:00-16:00
Előadás helyszín
D 0-823

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Szabványok változatai, definiált, nem specifikált, nem definiált viselkedések
 • Fordítás folyamata, preprocesszálás, fordítás, linkelés
 • Headerek
 • Alapvető vezérlési szerkezetek, szekvenciapontok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Kifejezések
 • Beépített típusok, literálok típusai
 • Érték szemantika, mutatók, konstansság
 • Deklaráció vs definíció változók esetén
 • Implicit típuskonverziók

Forrásfájlok elérhetőek innen.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Tömbök, több dimenziós tömbök
 • Tömb, pointer közötti konverziók
 • Karakter literálok
 • Read only memória terület

Forrásfájlok elérhetőek innen.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Dinamikus memóriakezelés
 • Stack owerflow
 • Lista C stílusban
 • Konstruktor, destruktor

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Reguláris típusok, másoló konstruktor, értékadó operátor
 • Referenciák
 • this pointer
 • Iterátorok (bevezetés)

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Explicit konstruktorok, konverziós operátorként működő konstruktorok
 • C++11 inicializációs szintaxis
 • Konstans iterátorok
 • Osztály header/cpp-be szervezése

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • Névterek
 • typedef, using
 • Túlterhelés és feloldása
 • Template bevezető

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat

Témakörök

 • Template specializáció
 • Parciális template specializáció
 • Template paraméter dedukció
 • Lusta template példányosítás, template kódok szervezése fájlok között

Forrásfájlok elérhetőek innen.

9. Gyakorlat

Témakörök

 • Template inline classok/metódusok
 • Konténerek
 • Iterátorok STL kompatibilissá tétele
 • STL bevezető

Forrásfájlok elérhetőek innen.

10. Gyakorlat

Témakörök

 • STL konténerek és csoportosításaik
 • Iterátor kategóriák, iterator_traits
 • Szuperoptimalizáció (dispatch on iterator category)
 • Funktorok, rendezés kulcsokon asszociatív konténereknél

Forrásfájlok elérhetőek innen.

11. Gyakorlat

Témakörök

 • Összetettebb funktorok, lambda függvények
 • Self assignment
 • Öröklődés, hiding, virtual, pure virtual, absztrakt osztály
 • Plimorfizmus, statikus és dinamikus típus

Forrásfájlok elérhetőek innen.

12-13. Gyakorlat

Témakörök

 • Felmerülő kérdések megválaszolása
 • MintaZH

Forrásfájlok elérhetőek innen.