Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont
Kedd 14:00-16:00
Gyakorlat helyszín
D 0-411
Előadás időpont
Péntek 10:00-12:00
Előadás helyszín
É -1.75

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Szabványok változatai, definiált, nem specifikált, nem definiált viselkedések
 • Fordítás folyamata, preprocesszálás, fordítás, linkelés, futtatás
 • Headerek, Header guard, fordítási egység

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Beépített típusok, szám literálok, bool
 • Kifejezések, kiértékelés sorrendje, operátorok
 • Implicit típuskonverziók
 • Stack
 • Mutatók bevezetése

Forrásfájlok elérhetőek innen.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Mutatók folytatás
 • Konstansság
 • Tömbök

Forrásfájlok elérhetőek innen.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Függvénymutatók, függvények túlterhelése, rekurzió
 • Karakterlánc literálok, read only memória terület
 • Struct-ok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Láthatóság, élettartam
 • Névterek
 • Dinamikus memóriakezelés
 • Konstruktorok, inicializációs lista, destruktorok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Metódusok
 • Absztrakció
 • class, public és private láthatóság
 • Reguláris típusok, copy constructor, assignment operátor, operátor túlterhelés
 • friend
 • Iterátorok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • Const iterátorok
 • Explicit konstruktorok, konstruktorok mint konverziós operátorok
 • Osztályok fájlokba szervezése
 • Iterátor kategóriák
 • Forward deklarációk

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat

Témakörök

 • Rule of three, másoló konstruktor és értékadó operátor letiltása
 • Template-ek, specializáció, parciális template specializáció
 • Template argumentum dedukció
 • Metaprogramozás kóstoló

9. Gyakorlat (helyettesítve)

Témakörök

 • STL bevezetés, konténerek, algoritmusok
 • Iterátor típusok

10. Gyakorlat

Témakörök

 • Asszociatív konténerek kulcsain definiált rendezésre vonatkozó megkötések
 • Funktorok
 • Istream iterátorok
 • Template-es konténerek implementálása

Forrásfájlok elérhetőek innen.

11. Gyakorlat

Témakörök

 • Öröklődés, láthatóságok
 • Hiding, using
 • Virtual, pure virtual, abstract class, dinamikus vs statikus típus
 • Polimorfizmus

Forrásfájlok elérhetőek innen.

12. Gyakorlat

Témakörök

 • Exception-ök
 • Static dispatch iterátor kategória alapján

Forrásfájlok elérhetőek innen.

13. Gyakorlat

Témakörök

 • Minta ZH

Forrásfájlok elérhetőek innen.