Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont (B/C)
Péntek 12:00-13:35
Gyakorlat helyszín
D 00-112
Gyakorlat időpont (A)
Hétfő 12:00-13:35
Gyakorlat helyszín
D 00-112
Előadás időpont
Szerda 12:00-14:00
Előadás helyszín
D 0-821

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Fordítási lépések, preprocesszor, linkelés, fordítási egység
 • Kifejezések, részkifejezések kiértékelési sorrendje, szekvencia pontok
 • Szabvány, fordító, nem definiált viselkedés, nem specifikált viselkedés
 • Névterek

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Láthatóság, élettartam
 • Stack, érték szerinti paraméterátadás
 • Pointerek bevezetése
 • Deklaráció/definíció
 • Globális és lokális változók inicializációja

Forrásfájlok elérhetőek innen.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Mutatóra mutató mutatók, konstans mutatók, mutató aritmetika, referenciák
 • Konstans korrektség
 • Tömbök, több dimenziós tömbök
 • Karakterlánc literálok, elavult konverzió, read only memória terület
 • Nem definiált viselkedés és biztonsági rések

Forrásfájlok elérhetőek innen.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Függvényre mutató mutatók
 • Jobb és balértékek
 • Struct-ok
 • Heap, dinamikus memóriakezelés

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Konstruktor bevezetés, inicializációs lista
 • Destruktor
 • Metódusok
 • Rekurzió

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Konstruktorok folytatása
 • Reguláris típusok
 • public, private, friend
 • Forward deklarációk
 • Iterátorok bevezetése

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • Iterátor kategóriák
 • Const iterátorok
 • Const metódusok
 • Inline classok
 • Typedef
 • Explicit konstruktorok, user defined implicit konverziók

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat

Témakörök

 • Template osztályok, template függvények
 • Template paraméter dedukció
 • Template, osztály, érték mint template paraméter
 • Dependent scope, typename, template kulcsszó dependent scopeban
 • Template specializáció, parciális template specializáció
 • Alapértelmezett template paraméterek
 • Döntéshozatal fordítási időben, template metaprogramozás

Forrásfájlok elérhetőek innen.

9. Gyakorlat

Témakörök

 • STL bevezető, konténerek, algoritmusok
 • Konténer adapterek
 • Szekvenciális konténerek
 • Asszociatív konténerek
 • Input/output stream iterátorok
 • Algoritmusok, előfeltételek
 • Funktorok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

10. Gyakorlat

Témakörök

 • STL feladatok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

11. Gyakorlat

Témakörök

 • Öröklődés, protected láthatóság
 • Polimorfizmus, slicing
 • Virtuális metódus, virtuális tábla, virtuális mutató
 • Tisztán virtuális metódus, absztrakt osztály
 • Dynamic cast
 • Többszörös öröklődés, virtuális öröklődés

Forrásfájlok elérhetőek innen.

12. Gyakorlat

Témakörök

 • Mintavizsga

Forrásfájlok elérhetőek innen.