Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont
Péntek 12:10-13:50
Gyakorlat helyszín
D 0-409
Előadás időpont
Szerda 12:00-14:00
Előadás helyszín
Konferenciaterem

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Fordítási lépések, preprocesszor, linkelés, fordítási egység
 • Szabvány, fordító, nem definiált viselkedés, nem specifikált viselkedés, implementáció definiált kifejezés

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Részkifejezések kiértékelésének szabályai, szekvencia pontok
 • Láthatóság és élettartam

Helyettesítve.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Mutatók, referenciák, stack, inicializáció
 • Konstans korrektség, konstansok, literálok
 • sizeof, kiértékeletlen környezet, promóciók, egész osztás, konverziók

Forrásfájlok elérhetőek innen.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Tömbök, több dimenziós tömbök, tömbökre mutató mutatók
 • Függvényekre mutató mutatók
 • Konverzió tömb és első elemre mutató mutató közt, pointer aritmetika

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Struct, padding, memory layout fontossága
 • Konstruktor, inicializációs lista, default konstruktor
 • Túlterhelés, alapértelmezett paraméter
 • Stack, heap, globális statikus tárhely

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Karakterlánc literál, read only memória, deprecated konverzió
 • Destruktor, Értékadás operátor, másoló konstruktor, reguláris típusok
 • Problémák a kurzoros felsorolókkal, iterátor bevezetése
 • Forward deklarációk, friend deklarációk
 • Copy elision

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • ConstIterátor, konstans metódusok, túlterhelés konst alapján
 • Egy paraméteres konstruktor, mint user defined konverzió, explicit kulcsszó
 • Operátorok túlterhelése
 • Template, template-ek lustasága, template specializáció, template-ek fordítási egységekbe szervezése
 • Template metaprogramozás

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat

Témakörök

 • Inline osztályok, typdef
 • Namespace-ek, ADL, namespace alias, using
 • Dependent context, typename kulcsszó dependent context-ben, osztály szintű változók

Forrásfájlok elérhetőek innen.

9. Gyakorlat

Témakörök

 • STL felépítése, algoritmusok, konténerek, iterátorok, kifejezés probléma
 • Iterátor kategóriák
 • Asszociatív és szekvenciális konténerek
 • Funktorok, rendezés megadása asszociatív konténereknél
 • Dispatch iterátor kategória alapján fordítási időben

Forrásfájlok elérhetőek innen.

10. Gyakorlat

Témakörök

 • Elemeket eltávolító STL algoritmusok működése
 • STL algoritmusok előfeltételei
 • Stabil rendezés/partícionálás
 • Map szögletes zárójel operátorának a sajátosságai
 • Konverzió konténerek közt

Forrásfájlok elérhetőek innen.

11. Gyakorlat

Témakörök

 • Öröklődés, polimorfizmus, "az egy" kapcsolat.
 • Virtuális függvények, tisztán virtuális függvények, absztrakt osztályok
 • Többszörös öröklődés, virtuális öröklődés
 • Kovariáns visszatérési érték
 • Láthatóság

Forrásfájlok elérhetőek innen.