Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont
Péntek 12:15-13:45
Gyakorlat helyszín
D 00-114
Előadás időpont
Hétfő 14:00-16:00
Előadás helyszín
D 0-822

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Fordítási lépések, preprocesszor, linkelés, fordítási egység
 • Szabvány, fordító, nem definiált viselkedés, nem specifikált viselkedés, implementáció definiált kifejezés

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Láthatóság, élettartam, stack, globális statikus tárhely
 • Literálok, kifejezések, promóciós szabályok, típusok méretei, konverziók
 • Mutatók, érték szerinti paraméterátadás

Forrásfájlok elérhetőek innen.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Tömbök, mutató aritmetika, karakterlánc literálok
 • Több dimenziós tömbök
 • Konstans korrektség

Forrásfájlok elérhetőek innen.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Heap, C++ memória modell, double free, use after free, memory leak
 • Struct, padding
 • Láncolt lista adatszerkezet, konstruktor, destruktor, érték adó operátor, másoló konstruktor

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Konstruktorok, inicializációs lista, inicializáció sorrendje
 • User defined konverziók, explicit konstruktor
 • Forward deklaráció, friend deklaráció, private, public, class vs struct
 • Iterátor, konstans iterátor, konstans metódusok, túlterhelés konstanssággal

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Template osztályok, template-ek lustasága, template specializáció
 • Érték, típus és template mint template paraméter
 • Template metaprogramozás
 • Osztályok fájlokba szervezése, inline, template-ek fájlokba szervezése

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • STL bevezetés, iterátorok, konténerek, algoritmusok
 • Expression problem
 • Halmaz, erős részbenrendezés, ekvivalencia
 • Osztályok fájlokba szervezése, inline, template-ek fájlokba szervezése

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat (helyettesítve)

Témakörök

 • Öröklődés, virtuális metódusok, tisztán virtuális metódusok
 • Altípusos polimorfizmus, statikus és dinamikus típus, kasztolás
 • Többszörös öröklődés, diamond-problem

9. Gyakorlat (helyettesítve)

Témakörök

 • Functor, map
 • https://www.youtube.com/watch?v=bXkWuUe9V2I

Forrásfájlok elérhetőek innen.

10. Gyakorlat

Témakörök

 • Konverziós operátorok
 • STL algoritmusok áttekintő: rotate, stable_partition, stable_sort, lower_bound, ...
 • Konténer adapterek, std::string mint typedef
 • Iterátor invalidáció, miért használunk const iterátort asszoc konténeren való iteráláshoz
 • Iterátor kategóriák, tag dispatch

Forrásfájlok elérhetőek innen.

11. Gyakorlat

Témakörök

 • Minta vizsga

Forrásfájlok elérhetőek innen.