Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont (9. csoport)
Szerda 12:15-13:45
Gyakorlat helyszín
D 3-110
Gyakorlat időpont (2. csoport)
Kedd 12:10-13:40
Gyakorlat helyszín
D 00-113
Előadás időpont
Csütörtök 12:00-14:00
Előadás helyszín
D 0-821

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Fordítási lépések, preprocesszor, linkelés, fordítási egység
 • Szabvány, fordító, nem definiált viselkedés, nem specifikált viselkedés

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Élettartam, láthatóság, static, érték szerinti paraméterátadás, stack
 • Mutatók, mutatóra mutató mutatók, konstans korrektség
 • Kifejezések

Forrásfájlok elérhetőek innen.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Tömbök, tömb-pointer konverzió, tömbök paraméter átadása, tömbre mutató mutató
 • Pointer aritmetika, több dimenziós tömbök
 • Read only memória
 • Structok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Heap, memory leak, use after free, double free
 • Konstruktor, destruktor bevezető

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Konstruktorok részletesebben, inicializációs lista, inicializáció sorrendje, user defined conversion, explicit, most vexing parse
 • Iterátor bevezető, absztrakciók, adatrejtés
 • Forward deklaráció

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Const iterátor, iterátorok közti konverziók
 • Bináris operátorok túlterhelése, implicit konverziók és túlterhelt operátorok
 • C++ projekt felbontása több fájlra
 • Template-ek, template-ek lustasága, template metaprogramozás, template specializáció

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • Template-es kódok fájlokba szervezése
 • Függő scope, typename, template kulcsszó használata
 • Tag dispatch iterator kategória alapján, iterátor kategóriák
 • Függvénypointerek

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat

Témakörök

 • Konténerek, konténer adapterek, asszociatív és szekvenciális konténerek
 • Szigorú részbenrendezés, ekvivalencia reláció halmazoknál
 • Funktorok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

9. Gyakorlat

Témakörök

 • Öröklődés, polimorfizmus, statikus/dinamikus típus, virtuális függvények
 • Absztrakt osztály, tisztán virtuális függvények, virtuális öröklődés
 • Dynamic cast, slicing

Forrásfájlok elérhetőek innen.

10. Gyakorlat

Témakörök

 • STL algoritmusok áttekintő

Forrásfájlok elérhetőek innen.

11. Gyakorlat

Témakörök

 • Minta ZH megoldás

Forrásfájlok elérhetőek innen.

12. Gyakorlat

Témakörök

 • Minta ZH megoldás

Forrásfájlok elérhetőek innen.