Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont (4. csoport)
Péntek 10:15-11:45
Gyakorlat helyszín
D 0-221
Előadás időpont
Szerda 14:00-16:00
Előadás helyszín
D 0-805

1. Gyakorlat

Témakörök

 • Fordítási lépések, preprocesszor, linkelés, fordítási egység
 • Szabvány, fordító, nem definiált viselkedés, nem specifikált viselkedés

Forrásfájlok elérhetőek innen.

2. Gyakorlat

Témakörök

 • Kifejezések, konstansok, mutatók, élettartam, hatókör
 • Érték szerinti paraméterátadás, stack
 • Implicit, explicit konverziók

Forrásfájlok elérhetőek innen.

3. Gyakorlat

Témakörök

 • Tömbök, tömb-mutató konverziók, mutató aritmetika
 • Karakterláncok
 • Függvényre mutató mutatók

Ez az óra helyettesítve volt.

4. Gyakorlat

Témakörök

 • Több dimenziós tömbök
 • Struktúrák
 • Heap

Forrásfájlok elérhetőek innen.

5. Gyakorlat

Témakörök

 • Use after free, memory leak
 • Láncolt listák
 • Konstruktor, destruktor
 • Reguláris típus, deep/shallow copy, másoló konstruktor

Forrásfájlok elérhetőek innen.

6. Gyakorlat

Témakörök

 • Konstruktorok részletesebben, inicializációs lista, inicializáció sorrendje, user defined conversion, explicit, most vexing parse
 • Értékadó operátor, önértékadás, láncolt metódusok

Forrásfájlok elérhetőek innen.

7. Gyakorlat

Témakörök

 • Iterátorok, konstans iterátorok, forward deklarációk, friend deklarációk
 • C++ projektek fajlokra bontasa

Forrásfájlok elérhetőek innen.

8. Gyakorlat

Témakörök

 • Template-es kódok fájlokba szervezése, template-ek lustasága
 • Függő scope, typename, template kulcsszó használata
 • Tag dispatch iterator kategória alapján, iterátor kategóriák
 • Konténerek, konténer adapterek, asszociatív és szekvenciális konténerek, iterátorok szerepe
 • Konténerből elemek eltávolítása STL algoritmusokkal

Forrásfájlok elérhetőek innen.

9. Gyakorlat

Témakörök

 • STL asszociatv rendezett konténereinek működése, ekvivalencia, szigorú részbenrendezés
 • Functorok
 • Öröklődés, hatókör, polimorfizmus
 • Virtuális függvények, tisztán virtuális függvények, absztrakt osztályok
 • Statikus és dinamikus típus

Forrásfájlok elérhetőek innen.

10. Gyakorlat

Témakörök

 • Többszörös öröklődés
 • Slicing
 • Mintabeadandó feladat

Forrásfájlok elérhetőek innen.