Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont
Péntek 14:00-16:00
Gyakorlat helyszín
É 334 (349) Kémia Épület
Előadás időpont
Szerda 16:00-18:00
Előadás helyszín
E 0.87

FIGYELEM! Az oldalra feltöltött kódokat nem én írtam és nem is ellenőriztem őket. Az órán írt kódokat hallgatók küldték el nekem, amiket változatlan formában tettem közzé azoknak segítségül, akik esetleg lemaradtak.

1. Gyakorlat

Fordítás, linkelés, hello world

2. Gyakorlat

Scanf, printf, elágazás, ciklus, math könyvtár

3. Gyakorlat

Tömbök, for ciklus

4. Gyakorlat

Karakter tömbök, fgets

5. Gyakorlat

Függvények, rekurzió, paraméter átadás, pointerek bevezetése

6. Gyakorlat

Mátrixok, tömbök átadása függvényeknek, mutatók folytatása

7. Gyakorlat

Parancssori argumentumok kezelése, string összehasonlítás, string integerré alakítása

8. Gyakorlat

Dinamikus memóriakezelés, structok

9. Gyakorlat

Fájlkezelés

10. Gyakorlat

Átlátszatlan verem típus

11. Gyakorlat

Minta vizsga feladatsor

Beadandó feladatok

1. Beadandó

Írjunk polinom szorzó programot! Bemenet: első majd a második polinom fokszáma. Ezután a polinomok együtthatói. Kimenet: a szorzat polinom együtthatói.

2. Beadandó

Írjunk programot, ami a szabványos bemenetről olvas be sorokat, majd az utolsó sor beolvasása után kiírja, hogy hány szót írt be a felhasználó. Figyeljünk arra, hogy kezdődhet és végződhet szóköz karakterrel egy sor, valamint a felhasználó rakhat több szóközt is két szó közé.

3. Beadandó

Két (max 50*50-es) mátrix összeszorzása.

4. Beadandó

Sakktábla készítő program három opcionális kapcsolóval, amiknek a sorrendje nem befolyásolja a program működését. A -c kapcsoló után egy karakter jön, ami megmondja, hogy milyen karakterek legyenek azokon a helyeken, amik nem fehér karakterrel vannak kitöltve. Alapértelmezetten #. A -w és -h kapcsoló a szélességét és magasságát adja meg a sakktáblának, alapértelmezetten a méret mindkét irányban 8. A sakktáblát a szabványos kimenetre írjuk ki.

5. Beadandó

Készítsünk egy teendőket kezelő programot, amit parancssorból lehet használni. Az add parancsot egy számnak (prioritásnak) és a teendő leírásának kell követnie, a program a teendőt írja bele egy fájlba a többi teendő közé. A list parancs a legsürgősebbtől kezdve írja ki a teendők listáját. A remove parancs egy számot vár, hogy a teendők fontossága szerinti sorrendben hányadik teendőt kell eltávolítani.

Gyakorló feladatok kulcsszavakban

1. Gyakorló feladatok

Faktoriális kiszámolása, n. fibonacci szám kiszámolása, első n prímszám összege. A 3 vagy 5-tel osztható első n szám összege. Legnagyobb közös osztó. Faktorizálás egész számokon. Legkisebb közös többszörös. Polinom osztás.