Gyakorlattal kapcsolatos anyagok

Gyakorlat időpont
Kedd 10:00-12:00
Gyakorlat helyszín
D 3-107
Előadás időpont
Hétfő 17:00-18:30
Előadás helyszín
É 1.71

FIGYELEM! Az oldalra feltöltött kódokat nem én írtam és nem is ellenőriztem őket. Az órán írt kódokat hallgatók küldték el nekem, amiket változatlan formában tettem közzé azoknak segítségül, akik esetleg lemaradtak.

1. Gyakorlat

Fordítás, linkelés, hello world, scanf, printf, elágazás, math könyvtár

2. Gyakorlat

scanf visszatérési értéke, while ciklus, for ciklus

3. Gyakorlat

Tömbök

4. Gyakorlat

Karakter tömbök, stringek kiírása/beolvasása

5. Gyakorlat (helyettesítve)

Több dimenziós tömbök, mátrixok ábrázolása, tömbök átadása függvényeknek

6. Gyakorlat

Parancssori argumentumok, main paraméterei, stringek összehasonlítása, konvertálása számmá

7. Gyakorlat

Fájlból olvasás, fájlba írás, mátrix beolvasása

8. Gyakorlat

Struct, typedef, malloc, free

Beadandó feladatok

1. Beadandó

Írjunk polinom helyettesítési értékét kiszámító programot. A program tetszőleges fokszámú polinomra használható legyen, ne kelljen előre megadni az együtthatók számát, ne használjunk tömböt a helyettesítési érték kiszámításához. A horner elrendezés segítségével megoldható a feladat.

2. Beadandó

Írjunk programot, ami összeszoroz két polinomot. A program bemenete a két polinom fokszáma és az együtthatóik. A kimenet a szorzat polinom együtthatói.

3. Beadandó

Írjunk programot, ami megszámolja a szavakat a szabványos bemeneten. A szavakat tetszőleges számú fehér karakter (space, sortörés) választhatja el. Kezdődhet és végződhet is fehér karakterrel a bemenet. Az eredményt írjuk ki a szabványos kimenetre.

4. Beadandó

Egészítsük ki az óránk írt programot a következő 6 opció közül legalább 3-mal: polinom helyettesítési értékének kiszámítása (./prog HORNER hely a1 a2 ...), faktoriális számolás (./prog FACT 4), n. fibonacci szám (./prog FIB 5), legnagyobb közös osztó (./prog GCD 5 25), n-nél kisebb prímek (./prog PRIMES 30) és osztók megadása (./prog DIVS 30).

5. Beadandó

Írjunk egy programot, ami parancssori argumentumként vár tetszőleges számú fájlnevet. A fájlokban mátrixok vannak a sor és oszlop számának megadása nélkül. A program írja ki, ha valamelyik mátrix nem szabályos. A program kimenete a fájlokban lévő mátrixok szorzata legyen. Amennyiben a szorzás valahol nem elvégezhető, a nem kompatibilis mátrixok miatt, akkor azt írja ki a program.

Gyakorló feladatok kulcsszavakban

1. Gyakorló feladatok

Faktoriális kiszámolása, n. fibonacci szám kiszámolása, első n prímszám összege. A 3 vagy 5-tel osztható első n szám összege. Legnagyobb közös osztó. Faktorizálás egész számokon. Legkisebb közös többszörös. Polinom osztás.

2. Gyakorló feladatok

Tömbben legnagyobb összegű résztömb, tengerszint feletti csúcsok száma mérési pontokban, tömbben lévő számok rendezése